فرصت شغلی

با ما همکاری کنید

فرصت شغلی

دوستان عزیز

لایف برد سازه بر این باور است که نیرو انسانی جوان و خلاق مسیر رسیدن به قله‌های موفقیت را هموارتر می‌سازد...

به همین منظور از تمامی عزیزانی که تمایل به همکاری با یک تیم حرفه‌ای را دارند تقاضا داریم رزومه کاری خود را از ایمیل به آدرس ذکر شده ارسال کنند.

منتظر شما هستیم...

info@lifeboardsazeh.ir