معماری

زندگی لوکس با لایف برد سازه

معماری

معماری باید علم و هنری تعریف شود که طراحی ساختمان را توام با کیفیت و زیبایی، روابط صحیح هندسی و عاطفی، نیروی معنوی و روحانی، رضایتمندی اندیشمندانه به همراه پیچیدگی و سازه سالم و نیز برنامه ریزی دقیق در بر بگیرد و همچنین انواع مختلف ویژگی های هنری، از قبیل دوام و ماندگاری مواد و مصالح مطبوع، رنگ آمیزی خوشایند و دلپذیر، تزئینات و آراستگی شکیل و فارغ از زواید اغراق آمیز همچنین پویایی و تناسبات خوب و در مقیاسی قابل قبول و بسیاری از تداعی های خاطره آمیز و پیوند با سنت های پیشین را به همراه داشته باشد.شرکت لایف برد سازه، مجموعه ای توانمند است که به معماری و طراحی، فارغ از نگاه حرفه ای و فنی، دیدی خلاقانه داشته و در تلاش است تا دیدگاه متفاوت خود در کارهای خود به نمایش بگذارد.

یک سیستم خوب معماری دارای یکپارچگی مفهموم در میان طرح های خود است.برای ایجاد این یکپارچگی هر معمار حرفه ای مجهز به مجموعه ای از قوانین طراحی است که این قوانین بعنوان کمک در کاهش پیچیدگی وهمچنین راهنمایی در طراحی دقیق و مورد تآیید سیستم مورد استفاده  قرار گیرد. قوانین طراحی ممکن است انتزاع های ویژه ای را بطور مدوام در خود بگنجانند، مانند دستگاه های مجازی.این قوانین ممکن است مانند یک الگو ارائه شوند (بطور مثال: لوله ها و فیلترها).

لیستی از خصوصیات مورد تآیید یک معماری معاصر در روند ساخت یک شی یا سیستم که باید به آنها اهمیت داده شود:
•    آیا این قابلیت عملکردی مطابق نیاز مشتری را دارا می باشد
•    قابل استفاده و بی خطر است
•    امن است
•    مقرون به صرفه است
•    مطابق با معیارهای قانونی است
•    این از پیشینیان و رقبا خود سبقت خواهد گرفت